Gói khám bệnh chuẩn đoán ung thư sớm công nghệ gen

Đây là phương pháp xét nghiệm dựa vào gen truyền đạt thông tin RNA có trong máu để đánh giá nguy cơ tồn tại của những tế bào ung thư siêu vi mà những chuẩn đoán thông thường bằng hình ảnh không thể phát hiện được. Kiểm tra này để xem xét khả năng mắc ung thư và tình trạng phát triển ung thư trong tương lai, từ đó có tư vấn, xét nghiệm phù hợp nhằm ngăn chặn tế bào ung thư sinh sôi và phát bệnh.

1. Đối tượng xét nghiệm: phương pháp xét nghiệm này lấy đối tượng là những người khỏe mạnh, phân tích hoạt động hay môi trường xung quanh của gen di truyền có khả năng cải thiện nhờ thay đổi tập quán sinh hoạt.

2. Cách thức kiểm tra: cách thức kiểm tra hoàn toàn không ảnh hưởng đến cơ thể. Bằng việc chỉ lấy 2.5 cc máu để kiểm tra phân tích các hạng mục xét nghiệm, kết quả đánh giá và tư vấn sẽ có sau khoảng từ 3-4 tuần.

3Nguyên lý kiểm tra: phân tích lượng phát hiện 10 gen di truyền liên quan đến những bệnh ung thư chủ yếu. Đánh giá nguy cơ ung thư ở hiện tại theo 5 giai đoạn.

4. Kết quả kiểm tra: Kết quả xét nghiệm được thể hiện dưới dạng biểu đồ và đưa ra bảng kết quả như sau:

  • Nguy cơ cao không đồng nghĩa với việc mắc ung thư mà là dự báo tình trạng dễ phát sinh ung thư hay tình trạng cảnh báo tế bào ung thư trước khi trở thành ung thư.
  • Từ kết quả xét nghiệm bác sĩ sẽ đưa ra những nhận xét về thói quen sinh hoạt hiện tại, tư vấn cách thay đổi tập quán sinh hoạt hiện tại để không mắc ung thư trong tương lai.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

  1. https://newfasttadalafil.com/ - cheapest cialis Dapoxetina Compresse Cialis Jbjfsh Cialis Acheter Sans Ordonnance https://newfasttadalafil.com/ - cialis 20mg for sale

Viết Bình luận