1. Phỏng vấn bác sỹ Matsuoka Nhật Bản về Tế bào gốc và Tế bào miễn dịch - Cuộc sống thường ngày VTV1

2. Liệu pháp tế bào gốc

3. Phóng sự VTV1 về liệu pháp Tế bào gốc

4. Chia sẻ của khách hàng sử dụng dịch vụ trị liệu Tế bào gốc tại Helene Nhật Bản. (Chị T.T.Thu Hằng - Hà Nội)

5. Chia sẻ của khách hàng dịch vụ tế bào gốc tại Helene Nhật Bản (Ông D.Đ.Hồng - Hải Phòng)

6. Lễ ký kết hợp tác đại diện độc quyền với trung tâm tế bào gốc HELENE Nhật Bản